Růst swapové sazby zvyšuje míru přiměřeného zisku

Růst swapové sazby, kterou Komise EU pravidelně zveřejňuje pro účely výpočtu přiměřeného zisku v rámci kalkulace vyrovnávací platby poskytované za služby obecného hospodářského zájmu, ukazuje, že institut přiměřeného zisku nemusí v budoucnu představovat nezajímavou položku při financování sociálních služeb.

Na stránkách http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html
se můžete dozvědět výši swapové sazby stanovenou pro období 1.1.2018 až 30.6.2018. Při porovnáním s předchozími obdobími je zcela zřejmé, že hodnota roste, a to poměrně výrazně.

Pokud by tedy např. v rámci zadání veřejné zakázky na zajištění dostupnosti sociální služby zadané na 3 roky byl kalkulován přiměřený zisk, jeho hodnota by mohla dosáhnout 2,24 % p.a. (výše swapové sazby navýšená o 1 procentní bod). U služeb, kde navíc není úplně kryto finanční riziko poskytovatele služby (což zpravidla nebývá), je možné připustit i vyšší míru přiměřeného zisku.

Vzhledem k tomu, že institut přiměřeného zisku je velmi obtížně uplatnitelný v rámci dotačního financování (problém nevyužité části dotace), stálo by za zvážení iniciovat legislativní úpravy rozpočtových pravidel v tomto duchu.