O portálu

Smyslem informačního portálu o poskytování a financování sociálních služeb je vytvořit zejména zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, ale i dalším orgánům, organizacím a osobám působícím v rámci procesu plánování, financování a poskytování sociálních a dalších souvisejících služeb a činností, vhodnou platformu pro řešení odborných otázek vyskytujících se v jejich každodenní praxi. Zároveň si portál klade za cíl přinášet zajímavé informace o dění v oblasti sociální a sociálně zdravotní péče.

Portál též umožňuje aktivní vstup čtenářů formou námětů, připomínek a dotazů v předmětných oblastech. Součástí portálu je i zasílání newsletteru Aktuality upozorňujícího na nejnovější a nejzajímavější příspěvky.

Odbornou úroveň jednotlivých příspěvků zajišťují garanti jednotlivých sekcí.

Příspěvky jsou v převážné míře původní, a to od odborných garantů či autorů úzce spolupracujících s portálem. Portál však přebírá i další zajímavé příspěvky a informace s odkazem na jejich zdroj.

Odborní garanti portálu

JUDr. Karel Zuska

 • advokát, partner advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři
 • specialista v oblasti veřejné podpory, veřejného zadávání a financování veřejně prospěšných služeb
 • člen expertního týmu MPSV pro oblast procesů v sociálních službách a pro oblast sociálního bydlení
 • poradce MZ pro pilotní projekt Center duševního zdraví
 • člen expertního týmu poradce ministryně MMR pro management veřejných investic

Ing. Pavel Lampa

 • daňový poradce, specialista v oblasti daní a účetnictví neziskových organizací
 • lektor v oblasti daní a účetnictví neziskových organizací
 • člen odborné sekce pro NNO Komory daňových poradců ČR
 • odborný lektor Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • jednatel poskytovatele sociálních služeb Agentura Pondělí, z. s.
 • jednatel zřizovatele vzdělávací instituce Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové, pobočný spolek
 • revizor vzdělávací instituce Život je věda, z. ú.