Zpracování osobních údajů na portálu PFSS.cz

Správce informačního portálu PFSS.cz je nucen k zajištění řádného provozu portálu v některých případech zpracovávat osobní údaje fyzických osob. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje oprávněných zástupců partnerů portálu, autorů jednotlivých příspěvků, osob, s nimiž jsou vedeny rozhovory, jakož i adresátů newsletteru, který je v souvislosti se zveřejňovanými informacemi rozesílán. O zpracování osobních údajů jsou vedeny záznamy.

Portál zajišťuje průběžnou aktualizaci zpracovávaných údajů a dále umožňuje všem subjektům údajů, aby na jejich pokyn nebyly jejich osobní údaje dále zpracovávány a byly vymazány.

Při provozu portálu je zajištěn celkový soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Využívání cookies

Pro účely měření návštěvnosti využívá portál PFSS.cz tzv. cookies. Tyto soubory však slouží výhradně k analytickým účelům a jsou nositeli ryze technických údajů. Formou cookies nejsou zprostředkovávány žádné osobní identifikační údaje. Procházením portálu PFSS.cz s tímto postupem souhlasíte.