TÉMA: Archivační doba dokumentů

V poslední době se zejména v souvislosti s implementací Nařízení GDPR hovoří o povinné době, po kterou je poskytovatel sociální služby povinen archivovat důležité dokumenty. Obdrželi jsme dotaz, po jakou dobu (počet let), v jaké podobě (listinná podoba, sken, konverze) a s jakým obsahem (plná verze, vymazané některé údaje) je poskytovatel sociálních služeb např. povinen archivovat smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené s klienty.

Jaký je na to Váš názor? Uvítáme vaše komentáře na toto téma.
Vaše náměty zároveň využijeme k sestavení odpovědi na dané téma

1 komentář

Přidejte svůj komentář