Status veřejné prospěšnosti zrušen!

Dne 16. 8. 2017 schválil Senát PČR návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti. Kdo si přečetl název tohoto zákona, bylo mu na první pohled divné, o jaké zrušení statusu veřejné prospěšnosti se vlastně jedná.

Ještě v květnu jsme vás informovali o obsahu vládního návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti, zejména o tom, jaké novinky přinese ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb. Tehdy byl zákon projednáván na půdě Poslanecké sněmovny PČR a zdálo se, že již nic nemůže zabránit jeho přijetí. Zákulisně se samozřejmě vědělo, že status veřejné prospěšnosti se netěší všeobecnému konsensu; ostatně již v minulosti byly činěny pokusy o přijetí tohoto zákona, avšak bez úspěchu.

Čtenářům jen připomeňme, že pojem statusu veřejné prospěšnosti přinesl od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník s tím, že předpokládal vydání zvláštního zákona, který blíže upraví podmínky jeho získání.

Sílící odpor proti tomuto zákonu však nakonec zvítězil. Poslanecká sněmovna na své červencové schůzi ve 3. čtení namísto schválení vládního návrhu zákona schválila kompletní pozměňovací návrh v podobě zákona, kterým se status veřejné prospěšnosti kompletně ruší, a to včetně příslušných ustanovení § 147 až 150 občanského zákoníku.

Je třeba ještě podotknout, že nová situace nemá žádný dopad na stávající pojem veřejně prospěšného poplatníka ve smyslu daňovém.

Poskytovatelé sociálních služeb se tedy nemusí dále otázkami získání statusu veřejné prospěšnosti zabývat.