Investiční příležitosti v sociálních službách

POZOR! Informace z níže publikovaného rozhovoru byly aktuální k datu publikace, tj. k 2.11.2021

Mgr. Jan Vrbický, vedoucí koncepce sociálních služeb MPSV