Poskytovatelé sociálních služeb a silniční daň

Vzhledem k tomu, že poskytovatelé sociálních služeb jsou velmi často v postavení tzv. veřejně prospěšného poplatníka a používají ke své činnosti vozidla, řeší mnohdy otázky týkající se silniční daně.

Pro správné určení povinností k silniční dani je nutná správná klasifikace veřejně prospěšného poplatníka.

V případě veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým základem daně, např. ústav, obecně prospěšná společnost, poskytovatel zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby (a zde bez ohledu na právní formu), jsou předmětem daně silniční veškerá používaná vozidla (tedy i vozidla zaměstnanců na pracovních cestách), protože předmětem daně z příjmů jsou u těchto daňových subjektů veškeré příjmy (výnosy).

V případě veřejně prospěšných poplatníků s tzv. úzkým základem daně, např. spolek, poskytovatel zdravotních služeb, který nemá oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby (a zde bez ohledu na právní formu), jsou předmětem daně silniční vozidla (tedy i vozidla zaměstnanců na pracovních cestách) používaná:

  • k těm druhům nepodnikatelských činností, u nichž výnosy převyšují náklady a kdy tyto výnosy jsou předmětem daně,
  • k výnosům z pronájmů,
  • k výnosům z reklam,
  • k výnosům z členských příspěvků,
  • k výnosům z úroků,
  • k výnosům z činností, které nejsou posláním (tzn. k výnosům z doplňkové činnosti).