Od 1.1.2022 se mění možnosti veřejných zadavatelů při nákupu potravin

Poskytovatelé sociálních služeb patří tradičně mezi skupinu zadavatelů, kteří z veřejných zdrojů nakupují potraviny. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek upravuje možnost stanovení podmínek těchto nákupů s účinností od 1.1.2022.  

Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) s účinností od 1. ledna 2022 přináší nové ustanovení § 37a, které poskytuje zadavateli veřejné zakázky na dodávky potravin stanovit nové podmínky účasti v zadávacím řízení (soutěži).  Zadavatel nově může požadovat, aby se jednalo o dodání:

  1. místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,
  2. potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění,
  3. potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.

Poskytovatelé sociálních služeb tak mají možnost propojit sociální aspekty nákupů s dalšími principy odpovědného veřejného zadávání uvedenými mezi zásadami zadávání veřejných zakázek v § 6 odst. 4 ZZVZ.