Jednání s Evropskou komisí a rozpočtové provizorium posouvají investiční výzvy

V našem videorozhovoru s Mgr. Janem Vrbickým máte možnost získat mnohé zajímavé informace o investičních příležitostech v sociálních službách. Protože se situace kolem investičních dotací vyvíjí prakticky každý den, přinášíme v tomto článku některé další aktuality.

Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV nám prozradil, že v současné době probíhají velmi intenzívní jednání s Evropskou komisí ohledně nastavení úrovně tzv. materiálně technických standardů pobytových sociálních služeb, tj. tématu, o kterém se podrobně mluví i v našem videorozhovoru. Evropská komise ke schválení určitých opatření požaduje prokazatelně zajistit „celonárodní konsensus“ členského státu, který opatření navrhuje. Z tohoto důvodu musí MPSV shromáždit a předložit doklady o jednáních a výsledcích diskusí na daná témata včetně návrhu nastavení úrovně materiálně technických standardů pro pobytové služby. Jednání s Evropskou komisí směřují k tomu, aby v rámci Národního plánu obnovy bylo využito analogického pojetí standardů z programu IROP (REACT-EU) s tím, že snahou je, aby úroveň nastavení materiálně technických standardů pro domovy pro seniory byla obdobná jako u domovů se zvláštním režimem s cílovou skupinou senioři.  Díky těmto jednáním není jisté, zda se zvládne avizovaný termín první výzvy v rámci Národního plánu obnovy do konce roku 2021, přičemž lze očekávat, že může být posunut na začátek roku 2022.

Jednání s Evropskou komisí ohledně materiálně technických standardů se týkají též nastavení programu IROP+ pro nové programovací období. Dosud není vyjasněno, jaká úroveň materiálně technických standardů bude nakonec dojednána pro nové pobytové sociální služby. I tato jednání mohou poněkud posunout avizované termíny vyhlášení prvních výzev počátkem roku 2022. Podle sdělení Mgr. Vrbického má navíc program IROP+ úzkou spojitost s Národním plánem obnovy. Zásadním požadavkem totiž je, aby se v rámci nastavení věcné náplně investiční podpory zabránilo nežádoucí duplicitě obou programů.

Pokud zájemcům o investice nebude vyhovovat znění evropských investičních výzev, je možná počkat na národní dotační investiční výzvu v příštím roce. Ale existuje riziko, že nebude dostatečná alokace, protože ta je navázána na jednání o státním rozpočtu, ale v tuto chvíli není zřejmé, jak tato jednání dopadnou. Česká republika nemá schválený rozpočet na rok 2022 a lze očekávat po určitou dobu fungování v rámci rozpočtového provizoria.

Určitý posun termínů investičních výzev by však neměl zásadním způsobem ovlivnit úroveň investičních příležitostí pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mohou naopak situaci využít k tomu, aby byli na podávání žádostí v rámci jednotlivých výzev lépe připraveni.